STYPENDIA DBU

Opublikowano: niedziela, 30, listopad 2014 15:28

DSC00574

STYPENDIA DBU PO RAZ OSIEMNASTY

Znamy już laureatów XVIII edycji programu stypendialnego DBU – niemieckiej Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt, z którą współpracujemy przy organizacji konkursu "Dziennikarze dla Klimatu".

DSC00539

Osobiste życzenia mieliśmy okazję złożyć laureatom 29 listopada podczas uroczystości wręczenia Im dyplomów na gali, która z tej okazji odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Wiosną 2015 r. zwycięzcy – absolwenci wyższych uczelni (wyłonieni w drodze konkursu) wyjadą na staż do Niemiec, aby tam realizować własne projekty związane z ochroną środowiska, kształcić się i zdobywać doświadczenie w najbardziej prestiżowych instytucjach.

DSC00551


Słowa podziękowania ze wszystkich stron płynęły do prof. Macieja Nowickiego, pomysłodawcy akcji stypendialnej. Zarówno od samych laureatów jak i takich osobistości jak; dr Nicole Freyer-Wille – Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt, dr Michael Groß – Chargé d’Affaires a. i. Ambasady Niemiec. Dr Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przypomniał, iż też był stypendystą programu DBU, a dr Karol Mrozik, prezes Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, partner Programu w Polsce (b. stypendysta) życzył młodszym koleżankom i kolegom sukcesów w realizacji marzeń zawodowych.

DSC00563


W tak zacnym gronie nie obyło się bez przemówień na temat najważniejszych obecnie spraw w ekologii jak zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, gospodarka wodna czy nowoczesne zarzadzanie zasobami przyrody.

DSC00571


Warto przypomnieć, że Program Stypendialny DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997 – 2006 Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i DBU dla Najlepszych Absolwentów w dziedzinie Ochrony Środowiska. Inicjatorem konkursu był prof. Maciej Nowicki - naukowiec, polityk, menadżer, były dwukrotny minister środowiska oraz prezes Ekofunduszu, który w 1996 r. otrzymał nagrodę DBU za zasługi dla ochrony środowiska. Był pierwszym Polakiem uhonorowanym przez DBU. Wówczas pieniądze z nagrody przeznaczył na finansowanie stypendiów dla młodych specjalistów ochrony środowiska wchodzących na rynek pracy. Od tego czasu dyplomy stypendystów odebrało 244 absolwentów naszych uczelni, 2/3 z nich pracuje na wyższych uczelniach, 1/3 w przedsiębiorstwach. Dzisiaj to grono powiększyło się o kolejnych 11 wybranych w drodze konkursu najlepszych absolwentów polskich uczelni wyższych.

DSC00581


Relację z uroczystości zamieścimy w grudniowym wydaniu miesięcznika „Środowisko”.

Krystyna Forowicz

foto: Paweł Wójcik