WIATRAKI W REGRESIE?

Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015 16:27
 
solarek
 
WIATRAKI W REGRESIE?
 
Kolejne, 70. spotkanie Forum Energia – Efekt – Środowisko zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcone było rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, a właściwie problemom i barierom tego rozwoju.
Początkowo, jak podkreślał Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska miała to być konferencja dotycząca problemów związanych z likwidacją elektrowni wiatrowych po zakończeniu ich eksploatacji, a to dlatego, że w przeciwieństwie np. do fotowoltaiki, w żadnej ustawie nie jest to uregulowane. Nie wiadomo więc co stanie się z elementami betonowymi i innymi częściami elektrowni wiatrowych, kiedy skończą już pracować. Okazało się, jednak, że o wiele ważniejsze są problemy związane z dniem dzisiejszym funkcjonowania elektrowni wiatrowych. 
Wprawdzie Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW podkreślała, że fundusz od początku wspiera energetykę wiatrową jako jedno z odnawialmych źródeł energii i do chwili obecnej współfinansował blisko 27 projektów elektrowni wiatrowych, wydając na ten cel ok. 700 mln zł, to teraźniejszość i przyszłość farm wiatrowych nie jawi się w kolorach różowych. 
Obecnie w ofercie Funduszu jest Program Bocian – w pierwszym naborze znalazły się tam cztery projekty dotyczące elektrowni wiatrowych, w II kwartale tego roku zostanie ogłoszony kolejny nabór na ten program – mówiła wiceprezes NFOŚiGW i zachęcała inwestorów do aplikowania o środki na rozwój energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej, ale zdaniem Tomasza Podgajniaka, prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. i wiceprezesa Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej inwestorzy będą się stopniowo wycofywali z inwestowania w farmy wiatrowe w naszym kraju. Dlaczego? Powodów jest wiele. 
 
wiatraki1
Tomasz Podgajniak nie ma wątpliwości, inwestorzy będą się wycofywali z budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.
Foto: Jacek Zyśk
 
Tomasz Podgajniak szczegółowo omówił najważniejsze bariery rozwoju energetyki wiatrowej, które sprawiają, że inwestor może liczyć na to, że z jego instalacji popłynie prąd do sieci najwcześniej po 5–7 latach od chwili rozpoczęcia starań o realizację inwestycji.
 
DSC06060
 
Podczas forum referaty wygłosili też Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej –„Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – wyzwania i bariery w spojrzeniu PSEW”; Maciej Wagner, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju PGE Energia Natury Sp. z o.o. –„Uwarunkowania i wyzwania dla budowy farm wiatrowych – spojrzenie Grupy Kapitałowej PGE”; Leszek Strojek z Departamentu Usług Operatorskich w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA – „Problemy bilansowe wywołane dużą generacją wiatrową”; Andrzej Dziura, zastępca generalnego dyrektora ochrony Środowiska – „Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych”; Elżbieta Gnat, radca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – „Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych”.
 
Wiatraki2a
W 70. Forum Energia – Efekt – Środowisko poświeconemu rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, a właściwie problemom i barierom tego rozwoju wzięli udział m.in. Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, prof. Maciej Nowicki, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW.
Foto: Jacek Zyśk
 
J.Z.