KONFERENCJA PRASOWA

Opublikowano: środa, 11, marzec 2015 10:15
Zaproszenie
„Dziennikarze dla klimatu – przyszłość dla klimatu”  
Główna nagroda - 20 000 zł (równowartość 5 tys. euro) 
 
Z okazji inauguracji trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla klimatu” zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się
25 marca o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Warszawa, ul. Foksal 3/5).
Udział w konferencji zapowiedzieli:
Zagadnienia, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie spotkania to m.in.: problemy stojące na drodze do globalnego porozumienia klimatycznego (Paryż, grudzień 2015 r.), miejsce Polski w ramach globalnych negocjacji klimatycznych.
Program konferencji:
W tym roku do udziału w konkursie zapraszamy także młodych adeptów dziennikarstwa. Dlaczego? – Odpowiemy na konferencji.
Podstawowym celem konkursu, tak jak w latach poprzednich, jest kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie na temat konsekwencji, jakie niosą zmiany klimatu zarówno w  gospodarce, środowisku przyrodniczy, jak też w życiu każdego z nas. Konsekwencje – negatywne dostrzegamy już dzisiaj, i można spodziewać się ich w przyszłości w wielu regionach świata, o ile wszystkie kraje nie podejmą skutecznej polityki ochrony klimatu. Wzrost atmosferycznego stężenia dwutlenku węgla przekłada się na bardziej ekstremalne krótko- jak i długookresowe fale upałów i susze, intensywne opady, powodzie i tropikalne cyklony, ryzyko pożarów lasów, szkody na wybrzeżach spowodowane wzrostem poziomu mórz. Przyszłe zmiany klimatu  także odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ludzi. 
Europa jest gotowa zredukować emisje o 40% do 2020 r. Potrzebne są zharmonizowane działania globalne, i to we wszystkich sektorach gospodarki, które są w wysokim stopniu odpowiedzialne za znaczną emisję gazów cieplarnianych – energia, rolnictwo, transport, gospodarka odpadami. Ale potrzeba znacznie więcej – „odwęglenia” energii, tzn. zastąpienia jej czystymi źródłami energii (OZE). Potrzebna jest gospodarka energooszczędna, niskoemisyjna. Oczekuje się, że w Paryżu w grudniu zostanie zawarte najbardziej ambitne porozumienie klimatyczne, które miałoby zacząć obowiązywać po 2020 roku i zastąpić protokół z Kioto.
Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie technologie mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać że także nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zagrożenia wywołanego efektem cieplarnianym.  
Zasady konkursu zostały ujęte w regulaminie. Regulamin ustala warunki organizacji konkursu, wyłonienia laureatów oraz określa działania Komisji Konkursowej przyznającej nagrody. 
 
Organizatorem konkursu “Dziennikarze dla klimatu – przyszłość dla klimatu” jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl). Partnerem Konkursu – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).
 
Więcej informacji:
www.dziennikarzedlaklimatu.pl
Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 515 111 490